Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    18/12/2023
  • Đến ngày
    22/12/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 18/12

Họp thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước

Theo GM

Bộ NN&PTNT

Thứ 3, 19/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 4, 20/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 5, 21/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 6, 22/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội