Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    11/12/2023
  • Đến ngày
    15/12/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 11/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 12/12

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc

Thứ 4, 13/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 14/12

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

Sở KH&CN Hà Nội

Thứ 6, 15/12

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

Bộ KH&CN