Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    04/12/2023
  • Đến ngày
    08/12/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 4/12

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 8 Ban Chấp hành TƯ Khóa XIII

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 5/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 6/12

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Họp Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ KHCN

Thứ 5, 7/12

S. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

C. Họp triển khai kết luận của kiểm toán nhà nước và nhiệm vụ cuối năm lĩnh vực KHCN

 

Bộ NN&PTNT

Thứ 6, 8/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN