Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    27/11/2023
  • Đến ngày
    01/12/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 27/11

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Hội thảo tham vấn xây dựng hệ thống MRV trong sản xuất lúa gạo

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Khách sạn Bảo Sơn, HN

Thứ 3, 28/11

Hội thảo bảo vệ thực vật cho cây lương thực

 

Khách sạn Sen Grand Hotel, HN

Thứ 4, 29/11

Hội thảo bảo vệ thực vật cho cây lương thực

 

Khách sạn Sen Grand Hotel, HN

Thứ 5, 30/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 01/12

Hội đồng thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATSH ngô MIR162

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường