Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    20/11/2023
  • Đến ngày
    24/11/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 20/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 21/11

S. Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Viện BVTV

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Viện Bảo vệ thực vật

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 22/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 23/11

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KHCN

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Viện DTNN

Thứ 6, 24/11

Hội thảo: Giải pháp phục hồi và phát triển bền vững cây có múi tại Việt Nam

 

KS. AP Plaza, TP. Hòa Bình