Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    06/11/2023
  • Đến ngày
    10/11/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 6/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 7/11

S. Đề án cây CN chủ lực

C. Nghiệm thu sản phẩm nhiệm vụ KHCN

 

- Bộ NNPTNT

- Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc

Thứ 4, 8/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 9/11

Hội thảo công nghệ sinh học

 

Đại học Huế

Thứ 6, 10/11

Kiểm tra nhiệm vụ KHCN tiềm năng

 

Viện KHKTNN Bắc Trung bộ