Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    30/10/2023
  • Đến ngày
    03/11/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 30/10

Kiểm tra nhiệm vụ KHCN tiềm năng

 

Viện NC Bông và PTNN Nha Hố

Thứ 3, 31/10

Hợp tác quốc tế về nông nghiệp

Theo GM

Khách sạn Rex, Q1, TP Hồ Chí Minh

Thứ 4, 01/11

Hợp tác quốc tế về nông nghiệp

Theo GM

Khách sạn Rex, Q1, TP Hồ Chí Minh

Thứ 5, 02/11

Hội nghị phát triển sản xuất thuốc BVTV sinh học

Theo GM

Khách sạn Edenstar Saigon, Q1, TP Hồ Chí Minh

Thứ 6, 03/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội