Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    23/10/2023
  • Đến ngày
    29/10/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 23/10

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 24/10

S. Hội thảo bảo tồn, lưu giữ nguồn gen thực vật

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- TT Tài nguyên thực vật;

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 25/10

S. Họp Đề án Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030

Theo GM

- Bộ NN&PTNT

C. Họp Đề án CNSH lĩnh vực Môi trường

- Bộ TN&MT

Thứ 5, 26/10

Họp Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc

Theo GM

ĐH Quốc gia Hà Nội

Thứ 6, 27/10

Kiểm tra nhiệm vụ KHCN tiềm năng

Ban KH-HTQT, Ban TC-KT

Viện KHKTNN duyên hải NTB

Thứ 7, 28/10

Kiểm tra nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

Viện KHKTNN duyên hải NTB

Chủ nhật, 29/10

Kiểm tra nhiệm vụ KHCN do VAAS chủ trì

Ban KH-HTQT, Ban TC-KT

Bình Thuận