Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    25/09/2023
  • Đến ngày
    29/09/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 25/9

Hội đồng Giáo sư Nông, lâm nghiệp

 

TP. Huế

Thứ 3, 26/9

S. Kiểm tra nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

C. Xét tuyển nghiên cứu sinh 2023

 

- Viện Nghiên cứu rau quả

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 27/9

S. Kiểm tra nhiệm vụ KHCN  cấp Bộ

C. Kiểm tra nhiệm vụ KHCN tiềm năng

 

- Bộ NN&PTNT

- Viện DTNN

Thứ 5, 28/9

Kiểm tra nhiệm vụ KHCN cấp bộ

 

Viện KHKT Nông, lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Thứ 6, 29/9

Kiểm tra nhiệm vụ KHCN tiềm năng

 

Các Viện BVTV, NC ngô/ MTNN