Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    18/09/2023
  • Đến ngày
    22/09/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 18/9

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 19/9

Hội đồng công nhận giống ngô biến đổi gen

 

Bộ NN&PTNT

Thứ 4, 20/9

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 21/9

Công tác miền Nam

 

Viện KHKTNN miền Nam

Thứ 6, 22/9

Hội thảo khoa học lĩnh vực TT-BVTV

 

Viện KHKTNN miền Nam