Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    11/09/2023
  • Đến ngày
    15/09/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 11/9

Công tác tại Hàn Quốc

 

 

Thứ 3, 12/9

Công tác tại Hàn Quốc

 

 

Thứ 4, 13/9

Công tác tại Hàn Quốc

 

 

Thứ 5, 14/9

Công tác tại Hàn Quốc

 

 

Thứ 6, 15/9

Công tác tại Hàn Quốc