Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    21/08/2023
  • Đến ngày
    25/08/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 21/8

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 22/8

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 23/8

S. Hội thảo TCVN về cây trồng, sản phẩm BĐG

 

- Viện DTNN

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 24/8

Hội thảo KHCN lĩnh vực Chăn nuôi, thú y

Đại diện LĐ Ban KHHTQT

Viện Chăn nuôi

Thứ 6, 25/8

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN