Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    31/07/2023
  • Đến ngày
    04/08/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 31/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 01/8

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 02/8

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Làm việc với Viện TNNH

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Viện TNNH

Thứ 5, 03/8

Hội nghị Bộ NNPTNT

 

Bộ NNPTNT

Thứ 6, 04/8

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN