Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    10/07/2023
  • Đến ngày
    15/07/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 10/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 11/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 12/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 13/7

Làm việc tại Viện KHKTNN miền Nam

 

Viện KHKTNN miền Nam

Thứ 6, 14/7

Làm việc tại Viện KHKTNN miền Nam

 

Viện KHKTNN miền Nam

Thứ 7, 15/7

Làm việc tại Viện Cây ăn quả miền Nam

 

Viện Cây ăn quả miền Nam