Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    03/07/2023
  • Đến ngày
    07/07/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 3/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 4/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 5/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 6/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 7/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN