Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    26/06/2023
  • Đến ngày
    30/06/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 26/6

S. Làm việc tại Viện NC ngô

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Viện NC ngô

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 27/6

S. Tham dự kiểm tra công tác Đảng

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- TT Nghiên cứu dâu tằm tơ

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 28/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 29/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 30/6

S. Tham dự kiểm tra công tác Đảng

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Viện Nghiên cứu rau quả

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN