Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    19/06/2023
  • Đến ngày
    23/06/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 19/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 20/6

Hội thảo APEC online về công nghệ sinh học nông nông nghiệp

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 21/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 22/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 23/6

S. Hội nghị kiểm tra, giám sát công tác Đảng

VP Đảng ủy VAAS

- TT Chuyển giao CN&KN
C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN