Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    05/06/2023
  • Đến ngày
    09/06/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 5/6

Công tác Ninh Thuận

 

Viện NC bông và PTNN Nha Hố

Thứ 3, 6/6

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Hội đồng thẩm định trang thiết bị

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ NN&PTNT

Thứ 4, 7/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 8/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 9/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN