Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    29/05/2023
  • Đến ngày
    02/06/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 29/5

S. Họp công bố quyết định kiểm toán 2023

 

- Kiểm toán Nhà nước

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 30/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 31/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 01/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 02/6

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN