Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    22/05/2023
  • Đến ngày
    26/05/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

 Thứ 2, 22/5

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Qui hoạch mạng lưới tổ chức KHCN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Bộ Khoa học & CN

 Thứ 3, 23/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 Thứ 4, 24/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 Thứ 5, 25/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 Thứ 6, 26/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN