Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    08/05/2023
  • Đến ngày
    12/05/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

 Thứ 2, 08/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 Thứ 3, 09/5

Hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN thuộc đề án CNSH ngành nông nghiệp

 

Bộ NN&PTNT

 Thứ 4, 10/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 Thứ 5, 11/5

Hội đồng xác định danh mục trang thiết bị

 

Bộ NN&PTNT

 Thứ 6, 12/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN