Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    24/04/2023
  • Đến ngày
    28/04/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 24/4

Công tác Cuba

 

 

Thứ 3, 25/4

S. Hội nghị triển khai Chiến lược KHCN và ĐMST ngành nông nghiệp

Theo GM

- Bộ Nông nghiệp và PTNT

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 26/4

S. Hội nghị giới thiệu nguồn qui hoạch Lãnh đạo Bộ giai đoạn 2026-2031

Theo GM

- Bộ Nông nghiệp và PTNT

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 27/4

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Kiểm kê, giao tài sản thực hiện nhiệm vụ KHCN

 

Đại diện Ban TC-KT

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- TT nghiên cứu, phát triển nấm, Viện DTNN

Thứ 6, 28/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN