Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    17/04/2023
  • Đến ngày
    23/04/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,   17/4

Công tác tại Cuba

 

 

Thứ 3,   18/4

Công tác tại Cuba

 

 

Thứ 4,   19/4

Công tác tại Cuba

 

 

Thứ 5,   20/4

Công tác tại Cuba

 

 

Thứ 6,   21/4

Công tác tại Cuba

 

 

Thứ 7,   22/4

Công tác tại Cuba

 

 

Chủ nhật, 23/4

Công tác tại Cuba