Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    10/04/2023
  • Đến ngày
    14/04/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,  10/4

S. Hội nghị tổng kết 15 năm NC KH và Chuyển giao CN Viện Môi trường NN

 

Viện Môi trường Nông nghiệp

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3,  11/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4,  12/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5,  13/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6,  14/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN