Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    03/04/2023
  • Đến ngày
    07/04/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,  03/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3,  04/4

Công tác Qui Nhơn

 

Viện KHKTNN duyên hải Nam trung bộ

Thứ 4,  05/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5,  06/4

Công tác Bắc Giang

 

Lục Ngạn, Bắc Giang

Thứ 6,  07/4

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT