Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    27/03/2023
  • Đến ngày
    31/03/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,  27/3

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3,  28/3

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4,  29/3

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5,  30/3

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6,  31/3

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN