Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    20/03/2023
  • Đến ngày
    24/03/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 20/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 21/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 22/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 23/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 24/03

Hội đồng đề cương nghiên cứu sinh

 

Trường ĐH nông lâm Thái Nguyên