Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    13/03/2023
  • Đến ngày
    17/03/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 13/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 14/03

S. Phỏng vấn visa đi công tác

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 15/03

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

Theo GM

Viện TNNH

Thứ 5, 16/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 17/03

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN