Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    20/02/2023
  • Đến ngày
    24/02/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 20/02

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Tạp chí NN&PTNT

Thứ 3, 21/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 22/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 23/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 24/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN