Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    13/02/2023
  • Đến ngày
    17/02/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 13/02

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Tham gia đoàn công tác của Bộ NNPTNT

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc

Thứ 3, 14/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 15/02

S. Hội nghị công tác Đảng

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Bộ Nông nghiệp & PTNT

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 16/02

S. Hội thảo TCVN

C. Thảo luận về ứng dụng biochar

 

- Viện DTNN

- Viện MTNN

Thứ 6, 17/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN