Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    02/01/2023
  • Đến ngày
    06/01/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 02/01

Nghi bù Tết dương lịch

 

 

Thứ 3, 03/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 04/01

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ Công thương

Thứ 5, 05/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 06/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN