Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    26/12/2022
  • Đến ngày
    30/12/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 26/12

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Viện Thổ nhưỡng nông hóa

Thứ 3, 27/12

Công tác nước ngoài 

 

CHDCND Lào

Thứ 4, 28/12

Công tác nước ngoài 

 

CHDCND Lào

Thứ 5, 29/12

Công tác nước ngoài 

 

CHDCND Lào

Thứ 6, 30/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN