Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    05/12/2022
  • Đến ngày
    09/12/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 5/12

Học tập Nghị quyết Hội nghị TW6

 

 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 6/12

S. Tiếp Phó Tổng thống CHLB Nigeria

C. Học tập Nghị quyết Hội nghị TW6

 

 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 7/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 8/12

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN

 

Viện KHKTNLN Tây Nguyên

Thứ 6, 9/12

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN

 

Viện KHKTNLN Tây Nguyên