Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    14/11/2022
  • Đến ngày
    19/11/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 14/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 15/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 16/11

Hội thảo góp ý đề án CNSH lĩnh vực môi trường

 

Khách sạn Reyna Hà Nội

Thứ 5, 17/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 18/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 7, 19/11

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

Viện KHKTNLN Tây Nguyên