Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    07/11/2022
  • Đến ngày
    13/11/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 7/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 8/11

Hội đồng nghiệm thu qui trình thâm canh cây ăn quả online

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 9/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 10/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 11/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 7, 12/11

S. Giám sát thi tuyển viên chức

C. Công tác Qui Nhơn

 

Trường quản lý cán bộ, Bộ NNPTNT

C. nhật, 13/11

Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

 

Viện KHKTNN duyên hải Nam Trung bộ