Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    31/10/2022
  • Đến ngày
    04/11/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 31/10

S. Thảo luận về thuốc BVTV sinh học

C. Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

 

- Viện BVTV

- Viện DTNN

Thứ 3, 01/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 02/11

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ NN&PTNT

Thứ 5, 03/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 04/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN