Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    24/10/2022
  • Đến ngày
    28/10/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 24/10

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 25/10

S. Họp về công tác Đảng

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Bộ NN&PTNT

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 26/10

Kiểm tra, giám sát công tác Đảng tại Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương

UB kiểm tra, VP Đảng ủy VAAS

Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương

Thứ 5, 27/10

Kiểm tra, giám sát công tác Đảng tại Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông

UB kiểm tra, VP Đảng ủy VAAS

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông

Thứ 6, 28/10

Kiểm tra, giám sát công tác Đảng tại Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

UB kiểm tra, VP Đảng ủy VAAS

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm