Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    17/10/2022
  • Đến ngày
    21/10/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 17/10

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Nghiệm thu khảo nghiệm ngô MIR162

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ  NN&PTNT

Thứ 3, 18/10

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Chiến lược KHCN VAAS

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ  NN&PTNT

Thứ 4, 19/10

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 20/10

Hội nghị đánh giá tổng kết Dự án Kopia

 

Trấn Yên, Yên Bái

Thứ 6, 21/10

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN