Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    19/09/2022
  • Đến ngày
    23/09/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 19/9

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Tọa đàm KHCN xây dựng nông thôn mới

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ NN&PTNT

Thứ 3, 20/9

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 21/9

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 22/9

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 23/9

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN