Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    01/08/2022
  • Đến ngày
    05/08/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 01/8

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3, 02/8

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Hội nghị đối thoại với thanh niên

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ Nông nghiệp & PTNT

Thứ 4, 03/8

Công tác Qui Nhơn

 

Viện KHKTNN Nam Trung bộ

Thứ 5, 04/8

Hội nghị sơ kết công tác công đoàn VAAS 6 tháng đầu năm 2022

 

Viện KHKTNN Nam Trung bộ

Thứ 6, 05/8

Hội nghị APEC trực tuyến về cây trồng CNSH

 

Bộ Nông nghiệp & PTNT