Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    09/05/2022
  • Đến ngày
    13/05/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 9/5

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Đặt hàng nhiệm vụ môi trường 2023

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ 3, 10/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 11/5

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Công tác miền Nam

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 5, 12/5

S. Làm việc tại Viện KHKTNN miền Nam

C. Chuyến bay TP Hồ Chí Minh - Hà Nội

 

Viện KHKTNN miền Nam

 

Thứ 6, 13/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN