Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    02/05/2022
  • Đến ngày
    06/05/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 02/5

Nghỉ lễ

 

 

Thứ 3, 03/5

Nghỉ lễ

 

 

Thứ 4, 04/5

S. Làm việc tại TT nghiên cứu Dâu tằm tơ TƯ

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

Ban TC-HC

- TT nghiên cứu Dâu tằm tơ

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 05/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 06/5

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN