Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    03/01/2022
  • Đến ngày
    07/01/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 3/01

Nghỉ bù Tết dương lịch

 

 

Thứ 3, 4/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 5/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 6/01

S. Xác định nhiệm vụ điều tra cơ bản

C. Tuyển chọn nhiệm vụ KHCN

 

- Cục BVTV

- Bộ KH&CN

Thứ 6, 7/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN