Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    29/11/2021
  • Đến ngày
    03/12/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 29/11

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ NN&PTNT

Thứ 3, 30/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 01/12

 Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 02/12

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 03/12

S. Kiểm tra công tác Đảng

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Viện BVTV

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN