Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    22/11/2021
  • Đến ngày
    26/11/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 22/11

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Kiểm tra công tác Đảng

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Viện BVTV

Thứ 3, 23/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 24/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 25/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 26/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN