Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    15/11/2021
  • Đến ngày
    19/11/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

15/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3,

16/11

S. Hội thảo định mức quỹ gen vi sinh vật

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Viện TNNH                              .

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4,

17/11

 Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5,

18/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6,

19/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN