Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    18/10/2021
  • Đến ngày
    22/10/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

18/10

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 3,

19/10

S. Nghiệm thu DA Nông thôn miền núi

C. Làm việc tại Viện KHNNVN

 

- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4,

20/10

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5,

21/10

Xác định nhiệm vụ KHCN thuộc Đề án Công nghiệp sinh học NN

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thứ 6,

22/10

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN