Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    19/07/2021
  • Đến ngày
    23/07/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

19/7

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Đặt hàng nhiệm vụ KHCN

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ 3,

20/7

 Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4,

21/7

 Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5,

22/7

 Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6,

23/7

 Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN