Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    27/05/2024
  • Đến ngày
    31/05/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 27/5

S: Hội đồng Sở KHCN Hà nội

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 3, 28/5

S: Làm việc tại VAAS

C: Dự HĐ tiến sỹ trực tuyến

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 29/5

S: Công tác Yên bái với Bộ KHCN

C:

 

 

Thứ 5, 30/5

S: Công tác Yên bái với Bộ KHCN

C:

 

 

Thứ 6, 31/5

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 01/6

S:

C: