Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    20/05/2024
  • Đến ngày
    25/05/2024

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 20/5

S: Hội nghị KHCN

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 3, 21/5

S: HTX Đức chính/ tiếp CIRAD

C: Làm việc tại VAAS

Ban KH

 

Hải dương/Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 22/5

S: Tiếp đoàn tỉnh Gangwon

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 23/5

S: Tiếp Kiểm toán dự án ASSET

C: Công tác Hòa bình

 

Thanh trì

 

Thứ 6, 24/5

S: Hội thảo CN nông nghiệp Việt nhật

C: Hội thảo CN nông nghiệp Việt nhật

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 25/5

S: Dạy Thạc sỹ ĐHQG

C:

 

Hà nội